Brodarji idej ob Muri

logo_Brodarji

logotip_SLO-HR

 

 

 

POVABILO

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. v okviru projekta “BRODARJI IDEJ OB MURI” vabi na promocijske  delavnice
Predstavitev doseženih rezultatov projekta in predstavitev  ponudbe na turistični poti
Delavnice se bodo odvijale:

  • Hotel LIPA, Lendava                                                26.3.2013 od 11,00 ure naprej
  • Hotel Radin, Radenci                                               26.3.2013  od 11,00 ure naprej
  • Center Banfi, Lendava                                             27.3.2013 od 10,00 ure naprej
  • Hotel Radin,  Radenci                                              27.3.2013  od 12,00 ure naprej
  • Dvorišče evangeličanske cerkve, Moravske Toplice,     27.3.2013 od  9,00 ure naprej
  • Grajsko dvorišče, Murska Sobota                               28.3.2013 od  10,00 ure naprej

Vsebine delavnice:
$11.    Predstavitev projekta in projektnih aktivnosti Brodarji idej ob Muri
$12.    Predstavitev rezultatov projekta  in predstavitev ponudbe na turistični poti
$13.    Prezentacija izdelovanja značilnih izdelkov čezmejnega območja ( udeleženci boste imeli možnost se tudi sami preizkusiti v izdelavi).

Vljudno vabljeni!
ZRP Pomelaj, z.o.o.

ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijoNaložba_v_našo_prihodnost

 

 

logo_Brodarji

logotip_SLO-HR

 

 

 

LÜPANJE KUKORCE
LÜPANJE KUKORCE – KOMUŠANJE KUKURUZA »LUŠČARA«

Vabimo vas, da se nam 21. septembra 2012, pridružite pri obujanju starega kmečkega opravila »lüpanje kukorce« (ličkanje koruze). Prireditev bo potekala med 9.00 in 13.00 uro v Zadrugi za razvoj podeželja, Pomelaj, v Mali Polani 103.

Pozivamo Vas da nam se 21. rujna 2012, pridružite pri oživljavanju starih poljoprivrednih poslova- komušanju kukuruza »Luščari«. Događaj će se održati između 9.00 i 13.00 sati u prostorijama Zadruge za ruralni razvoj, Pomelaj u Maloj Polani 103.

Predstavili vam bomo stari način »lüpanja kukorce«, katero bomo seveda najprej ročno potrgali, v nadaljevanju pa si boste lahko ogledali pripravo koruznega ličja kot surovine za pletenje raznih rokodelskih izdelkov. Pod prsti spretnih rokodelk bodo nastajali praktični izdelki s pridihom tradicije. Tudi sami se boste lahko preizkusili v trganju in »lüpanju kukorce« ter pletenju izdelkov iz koruznega ličja.

Predstaviti ćemo Vam stari način »Luščare« koju ćemo naravno najprije ručno ubrati, a u nastavku ćete moći vidjeti pripremu kukuruzne komušine kao sirovine za izradu raznih rukotvorina. Pod rukama spretnih rukotvoraca nastajati će praktični proizvodi s daškom tradicije. I sami ćete se moći iskušati u luščenju, te izradi proizvoda od kukuruzne komušine.

Ponudili vam bomo »kukorčne pogače« in druge tradicionalne prekmurske jedi, ki so jih ob takšnem dogodku jedli naši dedki in babice.

Ponuditi ćemo »kuruznu zlevenku« i druga tradicionalna prekomurska jela, koje su u takvim prigodama jeli naši stari.

Pričakujemo prijetno in sproščeno druženje med ljubitelji tradicionalnega rokodelstva in kulinarike.

Očekujemo ugodno i opušteno druženje ljubitelja tradicionalnog rukotvorstva i kulinarike.

Dogodek (izobraževalno delavnico) bomo izvedli na dan evropskega sodelovanja, v okviru projekta Brodarji idej ob Muri, v katerem sodelujemo partnerji na slovenski in hrvaški strani:

–          Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot,

–          Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja,

–          Čakra, razvojna agencija grada Čakovca in

–          Turistička zajednica grada Čakovca

Ovaj događaj (edukacijsku radionicu) ćemo održati na dan europskog sudjelovanja, u okviru projekta Brodarje ideja uz Muru, u kojem sudjeluju:

–          Društvo za promociju i zaštitu prekmurskih dobrota

–          Pomelaj, Zadruga za ruralni razvoj

–          Čakra, razvojna agencija grada Čakovca

–          Turistička zajednica grada Čakovca

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in ga delno financira Evropska unija preko Instrumenta za predpristopno pomoč ter Republika Slovenija.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, i djelomično ga financira Europska Unija preko Instrumenta za predpristupnu pomoć i Republika Slovenija.

ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijoNaložba_v_našo_prihodnost

gl_brodarji-idej-ob-muri

 

 

 

 

 

V A B I L O

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. v okviru projekta “BRODARJI IDEJ OB MURI” vabi na delavnico

Oblikovanje rokodelskih izdelkov na sodoben način ob upoštevanju tradicionalnih znanj,
ki bo potekala v četrtek, 8.3.2012 z začetkom ob 9:30 uri v mali dvorani vaško gasilskega doma v Trnju 46, 9232 Črenšovci

Vsebine delavnice:

  1. Oblikovanje sodobnih rokodelskih izdelkov s tradicionalnimi znanji
  2. Embalaža kot pomemben dejavnik rokodelskega izdelka
  3. Praktična delavnica: svetovanje na konkretnih primerih

Rokodelci s seboj prinesite svoj izdelek, ki nam bo v pomoč pri praktični delavnici. Delavnica je za udeležence brezplačna

Delavnico bo vodil g. Dušan Pavšič, ki se že več kot 10 let ukvarja z oblikovanjem darilne embalaže in je prejemnik številnih nagrad na natečajih za turistični spominek.

Predviden zaključek delavnice ob 13:00 uri

Vljudno vas prosimo, če svojo udeležbo na delavnici potrdite na e-mail: pomelaj@siol.net ali na telefonski številki 02 573 70 36 ali po navadni pošti ZRP Pomelaj, z.o.o. Mala Polana 103, 9225 Velika Polana.

Udeleženci programov usposabljanj v okviru projekta Brodarji idej ob Muri ste morebitni prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Znesek prejete pomoči »de minimis« na udeleženca bo odvisen od števila udeležencev aktivnosti in bo znan šele po koncu izvedbe aktivnosti.

Vljudno vabljeni!

ZRP Pomelaj, z.o.o.
Dragica Horvat

foot_brodarji-idej-ob-muri

Leave a Reply