Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje

 

Izobraževanje v izvajanju:

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) pletar /pletarka

 25.11.2016 smo nazadnje imeli potrjevanje NPK pletar/pletarka na sedežu zadruge Pomelaj v Mali Polani. 

 

 • pletenje izdelkov iz naravnih materialov poteka že od leta 1999. V okviru usposabljanj si osebe pridobijo praktična in teoretična znanja za samostojno delo na domu, seveda ob podpori zadruge na področju razvoja izdelkov, izpopolnjevanja tehnologije izdelovanja izdelkov in tržne podpore (odkup izdelkov, dodelava in oprema izdelkov za trg, logistika…) ter promocije.

Do sedaj je bilo v izobraževanje za izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov vključenih skupno 68 brezposelnih oseb. Izobraževanje zajema praktični del (90%) in teoretični del usposabljanja (10%). Praktični del usposabljanja vodi mentorica ga. Marija Laki in ga. Bernarda Raščan, teoretični del usposabljanja izvajajo zunanji predavatelji z različnih področij (etnologija, oblikovanje, marketing, slovenščina za vsakdanjo rabo, poznavanje materialov. Izobraževanje traja 1 leto ob 40 urni tedenski delovni obvezi. Po končanem usposabljanju si udeleženci lahko registrirajo dejavnost v statusni obliki osebnega dopolnilnega dela, dopolnilne dejavnosti ipd. Največ udeležencev si je do sedaj registriralo dejavnost v obliki osebnega dopolnilnega dela. Program se je do leta 2004 izvajal v obliki javnih del, v letu 2004 pa v okvirih programa APZ kot usposabljanje brez delovnega razmerja za kasnejše samostojno delo na domu.

 • lončarstvo, izobraževanje se je izvajalo v letu 1999- 2002 v program izobraževanja je bilo vključenih 6 brezposelnih oseb.

Usposabljanja v obliki tečajev, delavnic:

IZVEDENI TEČAJI:

 • uvajalni 120 urni tečaj se je izvajal že v letu 2002 v katerega je bilo vključenih 11 oseb. Mentor tečaja je bil mojster domače obrti g. Anton Golnar
 • nadaljevalni 100 urni tečaj pokrivanja streh s slamo se je izvajal v letu 2004, prav tako pod vodstvom g. Golnarja.
 • začetni 40 urni tečaj peke drobnega tradicionalnega peciva, se je izvajal v letu 2003, tečaj je vodila ga. Manica Šlebič – kuharica, ki se ljubiteljsko ukvarja z zbiranjem in preizkušanjem tradicionalnih receptov.
 • nadaljevalni 40 urni tečaj peke tradicionalnega peciva v katerega je bilo vključenih…. Oseb. Tečaj je vodili ga. Manica Šlebič
 • tečaj izdelovanja izdelkov iz ličja , rogoza in slame za šolajočo mladino v katerega je bilo vključenih 5 mladih. Tečaj je vodila ga. Marija Laki, mojstrica izdelovanja izdelkov iz naravnih materialov
 • tečaj zeliščarstva se je izvajal v letu 2004 pod vodstvom ga. Šarike Ščančar. V tečaje bilo vključenih 16 oseb.
 • Tečaj predelave sadja in sočivja se je izvajal v letu 2004 pod strokovnim vodstvom kuharice ga. Silve Sečkar, ki je zbirateljica tradicionalnih receptov za pripravo naravnih sokov, kompotov, marmelad ipd.

TEČAJI V PRIPRAVI:

 • tečaj žganjekuhe iz avtohtonega sadja po tradicionalnem postopku
 • nadaljevalni tečaj predelave sadja in sočivja
 • tečaj predelave produktov kmetij (konzerviranje, skladiščenje,…)
 • priprava zdravih jedi, novi pristopi k prehrani (priprava mesa z njive – sejtan, uporaba žitaric v prehrani, koriščenje sezonske doma pridelane zelenjave)

PRAKTIČNE DELAVNICE

 • peka kruha v krušni peči: v Poslovnih prostorih zadruge Pomelaj v Mali Polani. Praktični del delavnice bo vodila ga. Olga Žerdin iz M. Polane,
 • peka tradicionalnega peciva:. v poslovnih prostorih zadruge Pomelaj v Mali Polani.
 • Delavnice za šolajočo mladino, turiste, upokojence, aktive kmečkih žena: ( izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov; peka tradicionalnega peciva, zelišča v vsakdanji prehrani, zelišča na domače vrtu, kuhanje marmelad in sokov)

SPECIALIZIRANE IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE:

 • Razvoj podeželja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah oz. podeželju
 • Davčna zakonodaja in dopolnilno delo na kmetiji ter osebno dopolnilno delo Registracija kmetijske dejavnosti, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter osebnega dopolnilnega dela
 • Podjetniško svetovanje
 • Pridobivanje sredstev za kmetijske dejavnosti z razpisov

Leave a Reply