Operacija zbiranje odpadnega olja in tekstila (ZOJOT) – LAS pri dobrih ljudeh 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Tematsko področje

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Cilj po SLR

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

Ukrep

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Opis operacije

Učinkovito ravnanje z odpadki, ki zajema zbiranje, predelavo in odstranjevanje le-teh, bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov. Operacija ZOJOT bo preko projektnih aktivnosti, tj. preko predstavitve rešitev ponovne uporabe, zmanjševanja količine odpadkov v okolju in preko aktivnosti zbiranja, predelave in uporabe odpadnega jedilnega olja in odpadnega tekstila doprinesla k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečala trajnostno rabo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Obravnavano območje razpolaga s posameznimi resursi, na katere se stalno pozablja, zato se operacija osredotoča na odpadke in potenciale ustreznega zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev in potenciale zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadnega tekstila v nove uporabne izdelke.

Še vedno se veliko odpadkov namreč znajde v naravi, so nepravilno odloženi oziroma se pomešajo in s tem niso primerni za nadaljnjo obdelavo. Da bi zmanjšali količino odpadkov v upravičenih naseljih se bo skozi partnerstvo vlagalo v razvoj in izvedbo dejavnosti ozaveščanja prebivalcev glede ustreznega odlaganja in sortiranja odpadkov, zmanjševanja onesnaževanja okolja in razvoja bodoče družbe brez odpadkov (zero waste). To bo doseženo z vlaganjem v manjšo okoljsko opremo, z vzpostavitvijo trajnostnega modela, ki vključuje podjetniški, nevladni (socialni) in javni sektor ter dejavnosti, ki ponujajo rešitve prebivalcem na terenu v okolju, kjer odpadki nastajajo. Pripravljen bo poslovni model energetske kooperative, ki bo lahko služil kot izhodišče kreiranje zadruge v prihodnosti, bo usmerjen v okoljsko sprejemljivi model odstranitve odpadnega olja iz gospodinjstev, katerega je potrebno ustrezno zbirati in tudi energetsko izrabiti v lokalnem okolju po principu, ki bo ustvaril najnižje CO2 emisije skozi proces.

Namen operacije

Glavni namen operacije je povezovanje in ozaveščanje lokalnih skupnosti in občin območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v skrbi za trajnostne rešitve problematike odpadnega jedilnega olja in odpadnega tekstila. Namen operacije je hkrati skozi aktivnosti ponovne uporabe zmanjšati količino odpadkov v okolju in preko ustreznega zbiranja odpadkov ter predelave le-teh zmanjšati onesnaževanja okolja ter s tem doprinesti k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečati trajnostno rabo naravnih resursov na obravnavanem območju.

Cilji operacije

Na podlagi paradigme zero waste je osnovni cilj operacije zagotavljanje trajnostnega načine uporabe materialov ter spodbujanje njihovega recikliranja in ponovne uporabe. Cilji operacije so tako naslednji:

 • Zmanjšati količino odpadnega tekstila v mešanih komunalnih odpadkih za 35 %;
 • Zbrati 40 % nastalega odpadnega jedilnega olja;
 • Vzpostavitev inovativnega partnerstva;
 • Izvedba dveh ustvarjalnih delavnic ponovne uporabe iz odpadnega tekstila za ranljive ciljne skupine;
 • Priprava koncepta modela energetske kooperative;
 • Ozaveščanje javnosti o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja in možnostih ponovne uporabe;
 • Nabava okoljske opreme za ločeno zbiranje odpadkov.

Rezultati operacije

 • Postavljeni ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v naseljih; LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (10 komadov);
 • Nabava posodic za zbiranje odpadnih jedilnih olj (1600 posodic);
 • Priprava koncepta poslovnega modela energetske kooperative;
 • Postavljeni ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega tekstila v naseljih LAS PDL 2020.

Projektni partnerji

 • SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o., PE Beltinci (vodilni partner);
 • Občina Beltinci;
 • Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.

Obdobje izvajanja operacije

1.7.2022 – 30.6.2023

Finančni načrt operacije

 • Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 73.647,76 EUR.
 • Upravičeni stroški operacije (EUR): 65.231,00 EUR.
 • Znesek sofinanciranja: 52.184,80 EUR.

Kontakt

Simon Stanko, simon.stanko@saubermacher-komunala.si, 02 526 84 56.

Povezave:

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem