SOCIALNO PODJETNIŠTVO OMOGOČA DELO RANLJIVIM SKUPINAM – »SPODRAST«

Pomurska regija ima najvišjo stopnjo brezposelnosti ter najvišji delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji ( v času recesije se to stanje še poslabšuje). V teh razmerah so pod največjim pritiskom pri vključevanju na trg dela in vključevanjem v družbo ranljive ciljne skupine. Poiskati je potrebno  nove poti za reintegracijo ranljivih ciljnih družbenih skupin in vzpostavitev sistema, ki bo omogočal njihovo trajno delovno in socialno vključenost. V razvoju socialne ekonomije in podjetništva vidimo učinkovit odgovor na resna ekonomska in socialna vprašanja, ki se odpirajo v Pomurju.

CILJNE SKUPINE:

 • Invalidi – brezposelni invalidi oz. osebe s fizičnimi ali psihičnimi motnjami, ki se zaradi svoje neustreznosti ne morejo vključevati v obstoječo gospodarsko strukturo;
 • osebe starejše od 5o let, ki os izgubile delovna mesta v tradicionalnih industrijah;
 • ženske na podeželju;
 • bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije;
 • bivši kaznjenci.

NAMEN PROGRAMA:

 • Osebe iz ranljivih ciljnih skupin bodo pridobile delovno usposobljenost na specifičnih področjih dela;
 • spodbujanje enakopravnosti na trgu dela, pridobivanje novih izkušenj na področju dela in večjo možnost redne zaposlitve ter socialno vključenost oseb iz ranljivih ciljnih skupin;
 • usposabljanje ciljne skupine za zaposlitev v socialnem podjetju ali za samostojno opravljanje dejavnosti v statusni obliki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ali osebnega dopolnilnega dela;
 • možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

PROGRAMI USPOSABLJANJ:

Izvajali bomo šestmesečne programe usposabljanj za pridobitev specifičnih znanj in spretnosti v posameznih dejavnostih in sicer:

 • Modul 1: PLETENJE IN IZDELOVANJE IZDELKOV IZ NARAVNIH MATERIALOV (udeležence bomo praktično in teoretično usposabljali za pletenje izdelkov iz koruznega ličja, slame  in šibja ter drugih naravnih materialov);
 • Modul 2: EKOLOŠKA PREDELAVA ŽIVIL (udeležence bomo seznanili s postopki sušenja, pasterizacije, ekstrakcije in vkuhavanja ekološko pridelanih živil);
 • Modul 3: NEGA KRAJINE IN PRIDOBIVANJE LESNE BIOMASE (udeleženci bodo seznanjeni s temeljnimi strokovnimi znanji, usposobili jih bomo za delo na področju nege krajine in pridobivanju lesne biomase);
 • Modul 4: EKOLOŠKI TURIZEM (udeleženci bodo seznanjeni s temeljnimi značilnostmi in prednostmi ekološkega turizma).

UPRAVIČENEC:
DRUŠTVO MOZAIK, Lendavska ulica 1, 9000 MURSKA SOBOTA

PARTNERJI:
POMELAJ, zadruga za razvoj podeželja,z.o.o, Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
Društvo za razvoj podeželja-POMELAJ, Velika Polana 151/b, 9225 Velika Polana

FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt SOCIALNO PODJETNIŠTVO OMOGOČA DELO RANLJIVIM SKUPINAM delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, četrte razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Višina pridobljenih sredstev projekta je 999.490,00 EUR. Projekt bo trajal 48 mesecev, začetek projekta 1.1.2011.

Dodatne informacije o projektu dobite:

ZRP Pomelaj, z.o.o.
Mala Polana 103
9225 Velika Polana
Tel: 02/573 70 36


Kontaktna oseba o izvajanju projekta: Dragica Horvat, Irena Žerdin

 • 4.4.2011- informativni dogodek ob 9 uri na sedežu ZRP Pomelaj,z.o.o., Mala Polana 103. 9225 Velika Polana
 • 13.4.2011-  organizirana dvodnevna delavnica s pričetkom 0b 9 uri na Koriki v Šalovcih
 • 14.4.2011- organizirana dvodnevna delavnica s pričetkom ob 9 uri na sedežu ZRP Pomelaj, z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
 • 9.5.,10.5.,11.5.2011 – tridnevna delavnica v ZRP Pomelaj, z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
 • 1.6.2011- začetek usposabljanja za 1. skupino udeležencev
 • 28.10.2011- organiziran informativni dogodek ob 9. uri v Pomurskem tehnološkem parkuz Murska Sobota
 • 8., 9.11.2011- organizirana dvodnevna delavnica na sedežu ZRP Pomelaj, z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
 • 1.12.2011- začetek usposabljanja za drugo skupino udeležnk, usposabljanje poteka v Trnju
 • Dne 22.5.2012 bo v prostorih ZRP Pomelaj,z.o.o. v Mali Polani ob 9 uri organizirana informativna delavnica za izbor novih udeležencev za vključitev v šestmesečni program usposabljanja pletenje in izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov
 • 1.6.2012-  začetek usposabljanja za tretjo skupino udeležnk, usposabljanje poteka v Trnju
 • 7.11. 2012 – informativna delavnica za oblikovanje nove skupine udeležencev, delavnica bo potekala ob 9. uri v vaško-gasilskem domu v Trnju
 • 12. in 13. 11.2011- dvodnevna delavnica, poteka v Trnju in zadrugi Pomelaj, Mala Polana 103
 • 1.12.2012- začetek usposabljanja za pletarja
 • 1.6.2013 – začetek usposabljanja za pletarja
 • 1.12.2013 začne z usposabljanjem nova skupina udeležencev iz ciljne skupine
 • 1.6.2014 začne se usposabljanje nove skupine za pletarja

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem