Naslov projekta:

VZPODBUJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED INVALIDI NA PODEŽELJU –  Z IDEJO DO DELA

Naročnik:

Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Nosilec:

Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana

Partnerji pri projektu:

 • DART, razvoj kadrov in produkcija, Lendava, d.o.o.
 • RACIO, Družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o.
 • Projekt VZPODBUJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED INVALIDI NA PODEŽELJU  predstavlja prilagoditev projekta Podjetništvo na podeželju ciljni skupini invalidov na podeželju in pilotno preveritev izdelanega modela Podjetništvo med invalidi na podeželju. Po naših izkušnjah je program primeren tudi za invalidne osebe s podeželja, vendar ga je  potrebno prilagoditi njihovim potrebam in zmožnostim. Ugotavljamo, da so invalidi na podeželju v podrejenem položaju, saj imajo zaradi oddaljenosti od mestnih središč,  pomanjkanja informacij o delovnih mestih ter novih trendih pri razvoju podeželja, nižje izobrazbe ter nizke samopodobe bistveno slabši dostop do delovnih mest in zmanjšane možnosti za razvoj določene podjetniške dejavnosti.  K temu pa še v veliki meri pripomore nestimulativno okolje, nenaklonjeno novim iniciativam, v primeru žensk pa še tradicionalno prepričanje, da podjetništvo ni za ženske, kar pa vse skupaj samo še povečuje nezaupanje v lastne sposobnosti in seveda tudi strah pred rizikom. V primeru invalidov gre torej za ciljno skupino, ki zaradi navedenih karakteristik potrebuje drugačen, bolj organiziran pristop. Potrebno je poiskati možnosti, ki bi lahko individualne potenciale invalidov združevale z dejavnostmi, ki so že razvite v okviru zadruge ali katerih drugih, ki se lahko opravljajo v okviru kmetije ali na domu. Za dosego tega cilja pa je potrebno združiti strokovne in ustvarjalne moči in zagotoviti pomoč v vseh fazah razvojnega procesa – od ideje do dela. Da je rezultat dosegljiv, dokazujejo  tudi primerjalne analize s področja podjetništva na podeželju, ki potrjujejo, da  so projekti samozaposlovanja na podeželju uspešnejši, če izhajajo iz organizirane razvojne iniciative, kar projekti, razviti v okviru zadruge Pomelaj, prav gotovo so.

Vsebinska zasnova projekta sledi osnovnemu namenu projekta (vzpodbujanju podjetniške kulture med invalidi na podeželju) ter osnovnemu cilju (povečanje podjetniške aktivnosti med invalidni na podeželju). S programom ponujamo invalidom s podeželja novo izkušnjo v razmišljanju pri iskanju zaposlitve, hkrati pa jim ponujamo povsem konkreten program, ki jim omogoča pridobitev novih informacij in  znanj ter strokovno pomoč, usmerjanje in vodenje v vseh fazah podjetniškega procesa.  Vrednost programa je prepoznana tudi v dejstvu, da program že deluje, da si ga lahko ogledajo, se seznanijo z njegovimi rezultati, pridobijo informacije od oseb, ki so bile v podobni situaciji, kot so trenutno sami, z vključitvijo v program pa se je njihovo življenje bistveno spremenilo. Projekt je zasnovan tako, da upošteva specifičnosti invalidov in jim omogoča vključitev v vse faze podjetniškega procesa – od ideje do dela.

Celotni projekt je razdeljen na osem med seboj povezanih aktivnosti, ki omogočajo tako v vsebinskem kot časovnem in finančnem smislu realizacijo zastavljenih ciljev.

Aktivnosti v okviru projekta:

 1. Izdelava modela „Podjetništvo na podeželju za invalide”. V vsebinskem smislu pomeni izdelan model prilagoditev obstoječega modela podjetništva na podeželju ciljni skupini invalidov s podeželja.
 2. Prilagoditev obstoječega programa usposabljanja za pletenje izdelkov iz naravnih materialov za ciljno skupino invalidov s podeželja, tako v teoretičnem kot praktičnem delu.
 3. Pilotna preveritev izdelanega modela Podjetništvo na podeželju za invalide ter Programa usposabljanja.
 4. Analiza perspektivnih dejavnosti na podeželju. Za razmah podjetništva med ciljno skupino  invalidov s podeželja je potrebno identificirati čim več perspektivnih dejavnosti na podeželju in s tem povečati ponudbo dejavnosti in programov usposabljanj v okviru zadruge.
 5. Usposabljanje vodje izobraževalnih programov in mentoric pri izvajanju praktičnega dela usposabljanja.
 6. Informacijsko – motivacijske aktivnosti. Posebna pozornost v programu bo namenjena informacijsko-motivacijskim aktivnostim, ki predstavljajo hkrati motivacijski sunek k nekoliko drugačnemu razmišljanju o zaposlitvenih možnostih  in hkrati selekcijsko sredstvo za izbor najprimernejših udeležencev za vključitev v program usposabljanja.
 7. Usposabljanje. 9 mesečni program usposabljanja za pletenje izdelkov iz  ličja in rogoza bo v vsebinskem smislu zasnovan tako, da bodo udeleženci dobili poleg praktičnih tudi ustrezna teoretične znanja. Program se bo izvajal v za te namene posebej usposobljeni delavnici v okviru zadruge, v kateri je 12 učnih mest. Glede na interes udeležencev in možno opravljanje različnih dejavnosti, bomo udeležencem omogočili tudi vključitev v krajši tridnevni motivacijski tečaj peke peciva in kruha.
 8. Svetovanje. Obseg in vsebina svetovalne in druge strokovne pomoči je odvisna od potreb udeležencev in je usmerjena izključno k individualnim svetovalnim aktivnostim.

Cilji projekta:

 • izdelan in v praksi preverjen model podjetništva za  invalide na podeželju
 • prilagojen in v praksi preverjen program usposabljanja za pletenje izdelkov iz naravnih materialov za ciljno skupino invalidov s podeželja
 • izdelana analiza perspektivnih dejavnosti za razvoj podjetniških programov na podeželju za invalide
 • zasnovan in izveden program usposabljanja za vodjo programov izobraževanja in mentorice v programu usposabljanja invalidov
 • zasnovan in v praksi preverjen postopek informacijsko motivacijskih aktivnosti za končni izbor 8 do 10 invalidov za vključitev v program usposabljanja
 • usposobljenih od 8 do 10 invalidov za pletenje izdelkov iz naravnih materialov
 • registriranih s statusom osebnega dopolnilnega dela ter vključenih v kooperacijsko mrežo zadruge vsaj 5 invalidov
 • pridobitev novih poklicnih in podjetniških znanj pri invalidih na podeželju.
 • povečana zaposljivost invalidov na podeželju

Ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, so brezposelne in podzaposlene osebe brez poklicnih znanj, ki imajo status invalida po različnih predpisih oz. se nahajajo v postopku za priznavanje pravic iz invalidskega zavarovanja, ki živijo na podeželju  in pri katerih lahko pričakujemo še naslednje karakteristike:

 • zmanjšana oz. spremenjena delovna sposobnost
 • pomanjkanje delovnih izkušenj
 • pomanjkanje informacij o alternativnih oblikah zaposlovanja
 • pomanjkanje informacij in strah pred podjetniškimi priložnostmi
 • pomanjkanje komunikacijskih sposobnosti
 • stari (nad 45 let) in mladi (do 26 let)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem