Razpis za direktorja zadruge za razvoj podeželja Pomelaj z.o.o. (m/ž)

V skladu z zadružnimi pravili Zadruge za razvoj podeželja POMELAJ, z.o.o. objavljamo razpis za direktorja zadruge (M/Ž) . Zadruga deluje kot zaposlitveni center za invalide v skladu z zakonodajo.

Podrobnejše informacije glede pogojev za prijavo in obveznih prilog ki jih je potrebno priložiti.

Direktor zadruge vodi poslovanje zadruge v skladu z zakonom, temi pravili ter letnimi poslovnimi načrti, sprejetimi na organih zadruge, ter v skladu s sklepi občnega zbora in upravnega odbora zadruge.

Direktor tudi izvršuje sklepe organov zadruge, odgovarja za zakonitost dela poslovanja ter zastopa zadrugo.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih, z zakonskimi predpisi določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:

  • da ima najmanj višješolsko izobrazbo
  • da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Mandat direktorja traja pet let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

Kandidat za dokazovanje svoje usposobljenosti priloži:

  • EUROPASS ŽIVLJENJEPIS iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj.
  • Kopija dokazil o izobrazbi.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi, in sicer na naslov: ZRP POMELAJ z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana z oznako na ovojnici »ZA RAZPIS DIREKTORJA ZRP POMELAJ – NE ODPIRAJ.«

Upoštevale se bodo samo pravočasne, pravilno opremljene in popolne prijave kandidatov. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Veljavnost elektronske prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

Predsednik zadruge
Cvetko Žalik l.r.

Mala Polana, 1.3.2020

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem

Spoštovani!

Vrata Pomelaja so za obiskovalce ponovno odprta, seveda ob upoštevanju varnostnih ukrepov, da virusa ne bomo širili, da zaščitimo zaposlene kot tudi obiskovalce.

Vabljeni k nam v Pomelaj!