Z izvedbo projektnih aktivnosti želimo razvijati obstoječe produkte na področju pekovskih produktov in uvesti ter razviti nove produkte na področju hrambe in dodajanja vrednosti sezonskim viškom, ki nastajajo na področju LAS. Projekt ima razvojno vizijo in želi z inovativnim pristopom vzpostaviti pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest preko registracij dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, novih samozaposlitev na podeželju in zaposlitev na področju predelave v kulinaričnih jedrih ter prodajni mreži. V okviru projekta bomo nabavili opremo za zainteresirane ciljne skupine, s katero bodo lahko nadgradile dosedanjo predelavo kmetijskih proizvodov in pridelkov ter zagnale proizvodnjo novih produktov, preko prodajne in logistične podpore pa bomo te produkte z višjo dodano vrednostjo tudi ponudili trgu in s tem zagotovili trajnost projekta in novih delovnih mest, ki bodo z njim ustvarjena.

Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen:

 • brezposelne osebe, še posebej ženske, ki so marginalizirane na trgu dela in podzaposleni na podeželju,
 • lokalni pridelovalci kmetijskih proizvodov,
 • gostinci, lastniki manjših specializiranih prodajaln,
 • obrtniki (mlinarji, peki, kuharji).

Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale:

 • razvoj novih produktov peke in postopkov za premostitev sezonske komponente (izvedba 3 delavnic, oblikovane smernice o tržno uspešnih produktih, oblikovan nov produkt, oblikovan dokument o postopkih za hrambo in dodajanje vrednosti produktom iz sezonskih viškov),
 • izdelava novega koncepta trženja in promocije za manjše prodajalne, gostinstvo in tržnice (izvedba 2 delavnic in izdelan nov koncept trženja in promocije),
 • zagotavljanje konstantnega dotoka surovin za proizvodnjo (izvedba 2 delavnic in ogled dobrih praks na drugem LEADER območju),
 • obveščanje javnosti in promocija projekta (objave v lokalnih medijih, promocijska zloženka, udeležba na sejmu, konferenca za novinarje),
 • vodenje in koordinacija projektnih aktivnosti.

Vodilni partner:
Ekološki center Svit

Projektni partnerji:

 • ZRP Pomelaj z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana,
 • Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
 • SVIS d.o.o., Glavna ulica 48, 9220 Lendava.

Motivacijska delavnica

Projekt »Podpora predelavi in trženju lokalnih pridelkov« je namenjen raziskovanju na področju inovativne predelave, trženja in uporabe kmetijskih pridelkov, ki se v današnjem času zaradi sezonske komponente in velikih vhodnih stroškov pridelave opuščajo.

V projektu je predvidenih več aktivnosti, ena od njih je tudi motivacijska delavnica z ogledom dobrih praks na območjih drugih lokalno akcijskih skupin, in sicer si bomo dobre primere šli ogledat v Savinjsko dolino. Delavnica bo potekala v sredo, 29.5.2013. K sodelovanju vabimo brezposelne osebe, podzaposlene na podeželju, še posebej ženske, lokalne pridelovalce kmetijskih proizvodov, gostince, lastnike manjših specializiranih prodajaln, obrtnike (mlinarji, peki, kuharji).

Informacije dobite na sedežu v ZRP Pomelaj, z.o.o., Mala Polana 103, 9225 Velika Polana ali na telefonski št. 02 573 70 36. Prijave možne do zasedbe mest.

Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Utrinki iz motivavcijske delavnice ogleda dobrih prask v LAS Zgornje Savinske doline

Naznanilo

Produkti podeželja tudi v našem prostoru vse bolj pridobivajo na pomenu. Na ta način ohranjamo tradicijo in razvijamo nove produkte, ki postajajo vedno bolj zanimivi za okolje.
Vabimo vas, da se udeležite delavnic na temo »Razvoj novih produktov peke in postopkov za premestitve sezonske komponente«, ki se bodo odvijale od 27. do 29. avgusta, od 18.00-21.00 ure v novo vzpostavljeni kulinarični delavnici v prostorih Vaško gasilskega doma Trnje 46.

Delavnica na temo oblikovanja novih produktov peke bo potekala 27.8.2013. Drugi dve delavnici na temo razvoja in ohranjanja tradicionalnih postopkov za dodajanje vrednosti in hrambo sezonskih pridelkov, bosta potekali 28 in 29. avgusta 2013. Izvajalec delavnice bo PRJ Halo iz Cirkulan v sodelovanju z ZRP Pomelaj, z.o.o..

Delavnice se izvaja v okviru projekta Podpora predelavi in trženju lokalnih pridelkov ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Delavnica je za udeležence brezplačna, prijave zbiramo na telefon 02 573 70 36 do zasedbe mest.

 Utrinki iz delavnic in novo nastalega produkta peke Pomelajevi zavitki (Pomelajeva gnjezda) 

Vabilo

Ob zaključku projekta “PODPRETO”  vas vabimo na Dan odprtih vrat Podeželskega razvojnega jedra Pomelaj in Ekološkega centra Svit,  ki se sofinancira v okviru programa LAS Pri dobrih ljudeh in sicer v ponedeljek, 23.9.2013 ob 11.00 uri v Podeželskem razvojnem jedru Pomelaj v Mali Polani.

Ob dogodku organiziramo tudi novinarsko konferenco ob 11.15 uri, kjer bomo predstavili rezultate projekta in cilje ter načrte za prihodnost.
V okviru konference bomo predstavili tudi zaključke in rezultate mednarodnega projekta IT Express, ki jih bosta predstavila Sonja in Jernej Golc iz HALO – EDIL ING, ki je partner v projektu.

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem