ROKODELSKA AKADEMIJA / KÉZMŰVES AKADÉMIA
SI-HU-1-1-004

V preteklosti so bile na celotnem čezmejnem območju (Pomurje, Županiji Vas in Zala) razvite številne rokodelske obrti in domače dejavnosti, ki so imele pomembno ekonomsko in socialno vlogo. Danes se s posameznimi rokodelstvi ukvarja vse manj ljudi, večinoma starejši, nekatera rokodelska znanja in veščine pa so že skoraj ali povsem izumrla. Prepričani smo, da je ta rokodelska znanja, ki so zelo pomemben del kulturne dediščine in identitete obeh držav, potrebno ohraniti ne le v muzejskih zbirkah, temveč tudi v vsakdanjem življenju oziroma praksi. Rokodelske panoge so slabo izkoriščene kot kulturni vir za socialno vključenost in ustvarjanje novih zaposlitev.

Projektni partnerji smo zaznali podobno problematiko in ugotavljamo, da je za njeno reševanje potrebno ustanoviti mednarodni interdisciplinarni center neformalnega izobraževanja in usposabljanja za (obstoječe in skoraj izumrle) rokodelske poklice ter razvoj novih rokodelskih izdelkov in storitev – Rokodelsko akademijo, ki bo delovala po načelu “od spodaj navzgor”, preko mreženja z rokodelci, lokalnim okoljem, ranljivimi skupinami ter izobraževalnimi in kulturnimi institucijami, omogočala neovirano uporabo skupne infrastrukture ter pretok informacij s področja rokodelstva.

Tako bo načrtovani projekt zajemal čezmejno terensko delo za ugotavljanje potreb nosilcev turistične ponudbe in storitev po rokodelskih dejavnostih, identificiranje potreb ciljnih skupin po usposabljanju v rokodelskih veščinah, izoblikovanje, izvajanje in evalviranje izobraževalnih vsebin Rokodelske akademije, kar bo pomemben prispevek projekta k ohranjanju tradicionalnih rokodelskih znanj in veščin v aktivni vlogi na čezmejnem območju.

S predlaganimi dejavnostmi bo projekt vzpodbujal zavest o ohranjanju snovne in nesnovne rokodelske kulturne dediščine, prenos znanja in veščin na mlajše generacije ter razvoj novih in inovativnih izobraževalnih oblik.

S predlagano metodologijo ohranjanja in posredovanja rokodelskih znanj bo projekt pripomogel tudi k dvigu zaposlitvenih kompetenc na čezmejnem podeželskem območju ter posledično tudi k dopolnitvi turistične ponudbe na tem območju z novimi rokodelskimi izdelki ter ohranjanju kulturne pokrajine.

Rokodelska akademija bo delovala v smeri povezovanja rokodelcev, domačinov, izobraževalnih in kulturnih institucij in strokovnjakov s področja kulturne dediščine z obeh strani meje, spoznavanja kulturne dediščine sosedov in usposabljanja za (skoraj) pozabljena rokodelstva. Hkrati bo omogočala tudi nadaljnji razvoj rokodelske dejavnosti z inovativnimi pristopi.

Izobraževanje in usposabljanje obstoječih in potencialnih nosilcev rokodelskih obrti bo prispevalo tudi k zmanjševanju komercializacije snovne in nesnovne kulturne dediščine ter povečanju privlačnosti čezmejnega območja.

V 3 letnem projektu sodeluje 11 partnerjev iz dveh državi. Vodilni partner je občina Veržej ostali partnerji so:

 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Hegypásztor Kör·
 • Javni zavod Krajinski park Goričko
 • Martineum Római Katolikus Alapítvány
 • Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
 • Prleška razvojna agencija
 • Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága – Savaria Múzeum
 • Zala Megyei Népművészeti Egyesület
 • Zavod Marianum Veržej – Center DUO

Aktivnosti ZRP Pomelaj v izvajanju v okviru projekta Rokodelska akademija:

 • Rokodelski dizajn
 • izmenjava izkušenj
 • praktična delavnica z oblikovalko, kjer bomo snovali nove izdelke, embalažo po meri današnjega sodobnega kupca

Aktivnosti ZRP Pomelaj v nadaljevanju v okviru projekta Rokodelska akademija:

 • Izobraževanje in usposabljanja
 • Natečaj in razstava nakita in modnih dodatkov iz naravnih materialov

Informiranje o projektu:

ZRP Pomelaj,z.o.o
Mala Polana 103
9225 Velika Polana
T: + 386 2 573 70 36
Kontaktna oseba: Dragica Horvat

Rokodelski dizajn

Rokodelski dizajn je ena izmed aktivnosti, ki je poteka v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija in v kateri sodelujejo slovenski kot tudi madžarski partnerji . Na slovenski strani je nosilec projektne aktivnosti ZRP Pomelaj,z.o.o.. , ki je v mesecu februarju organiziral srečanje z namenom izmenjave izkušenj. Srečanja se je poleg partnerjev projekta udeležilo tudi 50 rokodelcev in predstavnikov medijev ter drugih inštitucij.

Na srečanju je bila predstavljena aktivnosti Pomelaja s poudarkom na rokodelstvu in pomenu vključevanja oblikovalcev pri snovanju novih – sodobnih rokodelskih izdelkov ter novih tržnih pristopov od embalaže, opreme izdelka kot so obešanke, zgodbice, označbe izdelkov ipd. Udeleženci srečanja so se seznanili tudi s trženjsko mrežo v katero so vključeni registrirani rokodelci in si ogledali delavnico, kjer nastajajo izdelki iz ličja in drugih naravnih materialov.

V drugem delu srečanja pa je Društvo za ljudsko umetnost Županije Zala podrobno predstavilo vsem prisotnim svoje izkušnje, vtise, ki so jih dobili ob obisku razstave uporabnih rokodelskih izdelkov v Kaposváru in pri ogledu rokodelskih delavnic in trgovin v Bratislavi.

V mesecu marcu je potekala enotedenska praktična delavnica, katere organizator je bila zadruga Pomelaj. Delavnica je potekala na dveh lokacijah, in sicer v Mali Polani in v Gaberju, nekateri rokodelci pa so ustvarjali zaradi narave dela, pripomočkov, orodja v svojih delavnicah. Delavnica je potekala pod vodstvom industrijske oblikovalke ga. Jelke Štern, kateri se je pridružila tudi umetnostna oblikovalka ga. Sonja Toplka Kociper. Pod spretnimi rokami rokodelcev iz obeh strani meje so nastajali sodobni in uporabni rokodelski izdelki po meri današnjega kupca. V okviru delavnice so se dotaknili tudi pomena celostne podobe in ponudbe rokodelskih izdelkov od primerne embalaže, opreme izdelka z zgodbico, osebnega stika s kupcem in drugih trženjskih in promocijskih pristopov.

V zadnji polovici meseca marca je bilo na madžarski stran v Zalaegerszegui srečanje madžarskih rokodelce z njihovo oblikovalko, kjer so rokodelci predstavili svoje dosedanje delo. Srečanja so se udeležili tudi rokodelci, mentorji iz Pomelaja in predstavili svoje dosedanje delo in nastale izdelke v okviru rokodelskega dizajna.

V mesecu maju smo na sedežu zadruge Pomelaj v sodelovanju z oblikovalko ga. Gabrijelo Štern na priročni razstavi predstavili na novo razvite in nadgrajene izdelke. Razstava je bila pripravljena z namenom predstavitve dosedanjega dela, nastalih izdelkov in izdelanih razstavnih elementov in pogovora rokodelcev z industrijsko oblikovalko o novo nastalih izdelkih in odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Novo razviti in nadgrajeni izdelki bodo predstavljeni v času poteka projekta tako na slovenski strani, kot tudi na madžarski strani, in sicer na zaključni mobilni razstavi in v katalogu.

BREZPLAČNO PILOTNO USPOSABLJANJE

Začetek bezplačnega pilotnega usposabljanje za izbrane rokodelske poklice:

 • skupina: 15.11.2010 ob 9.00 uri v Mali Polani 103, sedež zadruge Pomelaj
 • skupina: 15.2.2011 (informativna delavnica) ob 9.00 uri v Mali Polan 103, sedež zadruge Pomelaj; Začetek usposabljanja 17.2.2011
 • skupina: 15.7.2011 (informativna delavnica) ob 9.00 uri V Mali Poalni 103, sedež zadruge Pomelaj; Začetek usposabljanja 18.7.2011

MEDNARODNI ROKODELSKI NATEČAJ za izdelavo nakita in modnih dodatkov iz naravnih materialov

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki se z rokodelstvom (oblikovanjem nakita in modnih dodatkov) ukvarjajo profesionalno ali ljubiteljsko, in imajo stalno ali začasno bivališče na čezmejnem območju: Pomurje (Slovenija) – Železna Županija in Županija Zala (Madžarska). Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje samo z enim (1) izdelkom oz. kompletom. Izdelke lahko dostavite osebno najpozneje do vključno 30. 05. 2011 do 12.00 ali jih do tega datuma (poštni žig) pošljete po pošti na naslov organizatorja natečaja:

 • ZRP Pomelaj, z.o.o., Mala Polana 103, SI – 9225 Velika Polana, Slovenija

PRIJAVNICA NA MEDNARODNI ROKODELSKI NATEČAJ za nakit in modne dodatke iz naravnih materialov:

Objava na spletni strani projekta: 

Natečaj poteka v okviru čezmejnega projekta Rokodelska akademija / Kézműves Akadémia (AC) SI-HU-1-1-004, ki ga sofinancira EU (Evropski sklad za regionalni razvoj), in je del OP Slovenija – Madžarska 2007-2013

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem